Inwestor

 

logo pse

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

 

logo cji

 

 Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE S.A. – jest właścicielem procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego. Celami działania Centralnej Jednostki Inwestycyjnej są:

  • zapewnienie efektywnej realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego,
  • zarządzanie, koordynacja i doskonalenie metodycznego zarządzania procesem inwestycyjnym PSE S.A.

 

Wykonawcy

ZWSE

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.

Inwestycję realizuje konsorcjum polskich firm, które wyłonione zostało w wyniku przeprowadzonego przez PSE publicznego przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Liderem konsorcjum jest Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo specjalizujące się w realizacji kompleksowo, „pod klucz”, usług w zakresie projektowania i wykonawstwa robót inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych sieci oraz stacji elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych oraz traktów światłowodowych.

www.zwse.rzeszow.pl

 

Elbud   Elbud2Selpol

 

W skład konsorcjum wchodzą także trzy inne, mające wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie sieci elektroenergetycznych firmy: Budownictwo Elektroenergetyczne „SELPOL” S.A., Elbud Katowice Sp. z o.o. oraz PILE ELBUD S.A.

www.selpol.pl

www.elbud.katowice.pl

www.pile-elbud.pl

 

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.