Lokalizacja inwestycji

Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów) jest zlokalizowana w województwie mazowieckim i lubelskim i będzie przebiegać przez gminy: Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Wodynie i Stoczek Łukowski.

 

Koncepcja planowanej trasy linii

mapa

--- Poglądowa koncepcja planowanej trasy linii 400 kV

 

Przybliżona długość odcinków linii w gminach:

 • Dobre 1,0 km
 • Wierzbno 9,1 km
 • Kałuszyn 10,0 km
 • Cegłów 12,1 km
 • Latowicz 12,5 km
 • Wodynie 3,7 km
 • Stoczek Łukowski 1,4 km

Całkowita przybliżona długość ok. 50 km

 

Znaczenie inwestycji

Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami jest inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Ma ona na celu poprawę zdolności przesyłowych sieci w północno-wschodniej i centralnej części kraju.

Po wybudowaniu inwestycja stanie się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zapewni stabilność pracy KSE i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do odbiorców. Czynniki te powodują, że jest ona inwestycją o znaczeniu ponadlokalnym.

Realizacja tego zadania stanowi realizację celów publicznych, wskazanych w art. 6 pkt. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.) i jest inwestycją celu publicznego, dzięki czemu może korzystać ze specjalnych przepisów prawa przewidzianych dla tego rodzaju przedsięwzięć.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w załączniku do znowelizowanej Ustawy z  24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

 

Zakres prac

Planowana linia 400 kV ma zostać wybudowana z wykorzystaniem słupów o konstrukcji dwutorowej na całej swojej długości (49,8km). Będzie ona wyposażona w przewody fazowe dla dwóch torów 400 kV oraz dwa przewody światłowodowe OPGW.

Rozwiązania techniczne projektowanej linii:

 • przewody fazowe: przewody wiązkowe 408-AL1F/34-UHST w układzie trójkąta równobocznego,
 • przewody odgromowe: 2 x OPGW 48J dobrane do warunków zwarciowych,
 • konstrukcje wsporcze: dwutorowe, kratowe, projektowane dla strefy obciążenia wiatrem WI i oblodzeniem SI,
 • maksymalna rozpiętość przęsła wiatrowego linii dwutorowej 400 kV - 450 m,
 • maksymalna rozpiętość przęsła ciężarowego linii dwutorowej 400 kV - 585 m.

Zakończenie inwestycji przewidziano na 2019 rok.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.