Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów) jako inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego została zamieszczona w załączniku do znowelizowanej ustawy z  24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych tzw. „specustawy przesyłowej”.

Stosowanie „specustawy” nie zwalnia Inwestora z obowiązku pozyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzji środowiskowej.

Realizacja inwestycji wymaga szeregu działań formalno-prawnych:

  • uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  • dopełnienia wszelkich wymogów formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
  • pozyskanie służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego,
  • uzyskanie decyzji środowiskowej, 
  • uzyskanie pozwolenia na budowę linii,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację linii.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.