Do końca roku tysiące mieszkańców mazowieckich gmin skorzystają z wyjątkowych projektów stworzonych przez lokalne stowarzyszenia, urzędy gmin czy jednostki ochotniczej straży pożarnej. W II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” wybranych zostało dziewięć wyjątkowych inicjatyw, którym PSE przyznało granty o  łącznej wartości blisko 170 tysięcy złotych. Zostaną zrealizowane w gminach, przez które przebiega linia 400 kV łącząca aglomerację warszawską z Siedlcami.

Jest o już druga edycja programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Niektóre ze zgłoszonych w  tym roku inicjatyw udało się już zrealizować, a efekty pozostałych będzie można zobaczyć w kolejnych tygodniach:

  • Urząd Gminy Wodynie zgłosił dwa projekty, którym przyznano granty. Pierwszy został przekazany na remont Domu Kultury w Rudniku Małym, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy – ma w nim siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna. Pięć lat temu strażacy sami wyremontowali budynek, ale wymagał on kolejnych, kosztownych napraw. Dzięki grantowi PSE przyznanemu w ramach tegorocznej edycji programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” i dofinansowaniu Gminy Wodynie wymieniono przeciekający dach oraz elementy konstrukcji budynku o powierzchni aż 300 m kw.
  • Drugi grant w gminie Wodynie został przeznaczony na zakup barierek ochronnych płyty boiska sportowego w Oleśnicy, które stało się sportowym sercem całej wodyńskiej społeczności. Montaż barierek pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa, spełnienie norm sanitarnych oraz wydzielenie terenu gry i zawodników od pozostałych osób obecnych na boisku.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbnie - na początku września zakończył się I etap remontu remizy należącej do jednostki. W budynku OSP wymieniono trzy pary drzwi oraz pięć okien. Wszystkie prace i ulepszenia sprawią, że remiza stanie się atrakcyjnym miejscem integracji mieszkańców. Z okazji przypadającego na ten rok 100-lecia OSP, druhowie z Wierzbna odnawiają nie tylko swoją remizę i świetlicę, ale chcą także pozyskać nowy wóz.
  • Urząd Gminy Wierzbno zdobył grant na zakup samoobsługowych punktów do  dezynfekcji rąk. Siedem takich urządzeń zostało zainstalowanych w miejscach publicznych – urzędzie gminy, budynku biblioteki, budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, budynkach szkół podstawowych i dwóch kościołach. Dzięki zastosowaniu czujnika na podczerwień, po zbliżeniu dłoni do urządzenia, automatycznie zaaplikowana zostaje odpowiednia ilość płynu dezynfekującego. Instalacja urządzeń podniosła poziom bezpieczeństwa mieszkańców w czasie pandemii.
  • Stowarzyszenie „Przyjazny Rudnik” (gmina Cegłów), które zarządza miejscowym placem zabaw, zostało nagrodzone grantem na modernizację placu zabaw i rekreacji w  Rudniku. Wiata znajdująca się na terenie obiektu zyskała nowe rolety. Jest to miejsce spotkań dla kilkuset mieszkańców. Odbywają się w nim ważne dla społeczności gminy Cegłów i sołectwa Rudnik wydarzenia o charakterze integracyjnym np. regionalne festiwale oraz pikniki.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Mieni (gmina Cegłów) – otrzymała grant na zakup sprzętu medycznego ratującego życie oraz środków ochrony osobistej. Do OSP trafi półautomatyczny defibrylator, torba medyczna do udzielania pierwszej pomocy, a także środki do dezynfekcji miejscowych placów zabaw i siłowni plenerowych. Projekt pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców z obszaru działania jednostki – Tyborowa, Wiciejowa i Wólki Wiciejowskiej. Dodatkowo wzmocni skuteczność działania strażaków w trakcie akcji ratowniczych w ramach pomocy udzielanej osobom poszkodowanym.
  • Stowarzyszenie „Victoria” Kałuszyn” – otrzymało grant na zakup i montaż systemu nagłaśniającego na boisku w Kałuszynie. Nagłośnienie będzie służyć mieszkańcom nie tylko podczas treningów i wydarzeń sportowych, ale także w trakcie cyklicznych bezpłatnych pikników rekreacyjnych organizowanych przez klub. W ramach projektu zostaną zakupione kolumny, mikser, wzmacniacz, odtwarzacz oraz przewody. To już drugi projekt realizowany we współpracy z naszą firmą. W ramach I edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” stowarzyszenie otrzymało grant na modernizację szatni piłkarskiej.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Oleksiance (gmina Latowicz) – grant, który otrzymała w programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeznaczyła na wyposażenie świetlicy w  remizie. Jest to wspólna przestrzeń publiczna, która służy wspieraniu integracji lokalnej społeczności i kształtowaniu świadomości obywatelskiej mieszkańców. Dzięki grantowi zakupione zostały m.in. krzesła i stoły, a także chłodnia i kuchnia gazowa. Nowe meble i sprzęt kuchenny stworzą warunki do większego wykorzystania obiektu na cele społeczne i kulturalne i tym samym przyczynią się do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce (gmina Latowicz). OSP wybudowało nowy budynek remizy, który dzięki grantowi został poddany termomodernizacji. Budynek znajduje się w centrum miejscowości Kamionka i teraz może być nie tylko miejscem pracy strażaków, ale również spełnia warunki aby stać się atrakcyjnym centrum spotkań lokalnej społeczności.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.