W siedmiu gminach, w których prowadzimy działania inwestycyjne, zrealizowaliśmy jedenaście inicjatyw społecznych. Wyłoniliśmy je w ramach I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Łączny budżet grantowy dla laureatów wyniósł prawie 210 tysięcy złotych!

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to nowa inicjatywa dobrosąsiedzka naszej firmy. Jej formuła jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w 7 gminach, w których prowadzimy projekt budowy linii 400 kV łączącej aglomerację warszawską z Siedlcami: Dobre, Wierzbnie, Kałuszynie, Cegłowie, Latowiczu, Wodyniach i Stoczku Łukowskim. Uczestnicy konkursu mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swojego pomysłu. Do pierwszej edycji programu złożyli oni 25 wniosków.
Jury konkursowe nagrodziło łącznie 11 najciekawszych inicjatyw. W ich wyborze kierowaliśmy się m.in. długotrwałym wpływem projektów na otoczenie oraz współpracą i zaangażowaniem mieszkańców jako wolontariuszy w realizację przyszłych działań. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. modernizacje świetlic środowiskowych, siłowni plenerowych
i placów zabaw.

 

W ramach pierwszej edycji konkursu zrealizowaliśmy następujące projekty:

1. Urząd Gminy w Dobrem - Zakup wyposażenia do sali szkoleniowej w Muzeum im. Konstantego Laszczki w Dobrem

http://gminadobre.pl/muzeum-konstantego-laszczki-w-dobrem-z-nowym-sprzetem-multimedialnym/

 

2. Urząd Gminy w Wierzbnie - Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie

http://www.gminawierzbno.pl/index.php

 

3. Urząd Gminy w Kałuszynie - Budowa siłowni plenerowej i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chrościcach

http://kaluszyn.pl/urzad_a/index.php?option=com_content&view=article&id=1165:silownia-plenerowa-i-plac-zabaw-przy-szkole-podstawowej-w-chroscicach-juz-dzialaja-dzieki-wsparciu-pse&catid=90:informacje&Itemid=435

 

4. Zespół Szkolny w Cegłowie (filia w sołectwie Piaseczno) - Budowa nowego ogrodu uczniów

https://zsceglow.pl/finalizacja-projektu-ogrod-pelen-marzen-w-piasecznie/

 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Waliskach - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Waliskach

https://www.gmina-latowicz.pl/index.php?menu=128&id=1

 

6. Urząd Gminy w Wodyniach - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żebraczce

http://nowa.wodynie.eu/?p=2938

 

7. Urząd Gminy w Stoczku Łukowskim - Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Toczyskach

http://nadswidrem.pl/w-toczyskach-jest-juz-gdzie-pocwiczyc/

 

8. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub „Victoria Kałuszyn - Modernizacja szatni piłkarskiej w Kałuszynie

http://kaluszyn.pl/urzad_a/index.php?option=com_content&view=article&id=1169:wyremontowana-szatnia-przy-stadionie-na-ul-1-go-maja&catid=90:informacje&Itemid=435

 

9. Koło Gospodyń Wiejskich w Latowiczu - Zakup strojów ludowych

http://www.gmina-latowicz.pl/biblioteka/artykul/pse-partner-kola-gospodyn-wiejskich-w-latowiczu

 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem - Zakup wyposażenia AGD do remizy w Dobrem

http://gminadobre.pl/remiza-osp-w-dobrem-zyskala-nowe-wyposazenie/

 

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Seroczynie

http://nowa.wodynie.eu/?p=2950

 

11

Siłownia plenerowa w Toczyskach

12

Siłownia Kałuszyn

13

Stroje ludowe KGW w Latowiczu

14

Świetlica w Waliskach

16

Świetlica w Waliskach

17

Świetlica w Żebraczce

18

Świetlica w Żebraczce

19

Toczyska siłownia

20

 Zmodernizowana sala Muzeum im. Konstantego Laszczki w Dobrem

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.