Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), uprzejmie informują o wydaniu w dniu 30.10.2018 r. przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, po rozpoznaniu odwołań od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.07.2018 r., decyzji ustalającej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów). W związku z powyższym decyzja Wojewody Mazowieckiego z dniem 30.10.2018 r. przy uwzględnieniu rozstrzygnięcia decyzji organu II instancji, stała się ostateczna.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.