Szanowni Państwo, 

w związku z komunikatem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Gminy Cegłów dot. realizowanej inwestycji "Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami”, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) jako inwestor i Spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne kraju informują o stanie faktycznym realizowanej inwestycji w odpowiedzi na nieprawdziwe informacje, które mogą wprowadzać w błąd mieszkańców gmin objętych obszarem realizacji inwestycji.

PSE S.A. dla realizowanej inwestycji, w ramach tzw. "specustawy przesyłowej", uzyskały wszystkie wymagane prawem decyzje administracyjne podlegające rygorowi natychmiastowej wykonalności, tj.:

  • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - 14 czerwca 2018 r. 
  • Decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej- Wojewoda Mazowiecki - 17 lipca 2018 r. 
  • Decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę i rozbiórkę - Wojewoda Mazowiecki - 31 sierpnia 2018 r.

Na podstawie ww. decyzji, jak również na podstawie zawartych umów przesyłu, spółka rozpoczęła w sposób legalny prace budowlano-montażowe.

Wszelkie prace wykonywane są zgodnie z wymogami prawa budowlanego, pod nadzorem odpowiednich instytucji  i zgodnie z informacjami przekazywanymi oficjalnie przez inwestora do Urzędów Gmin.

Jednocześnie podtrzymujemy naszą deklarację wypracowania porozumień z właścicielami nieruchomości w formie umów służebności przesyłu na warunkach oferty przedstawionej w operacie szacunkowym w ramach procesu rokowań w 2017 r.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.