31 sierpnia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę linii elektroenergetycznej 2x400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami. Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – dysponuje już kompletem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. Budowa strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza linii przesyłowej rozpocznie się już we wrześniu.

Inwestycja PSE ma kluczowe znaczenie dla ciągłości dostaw energii elektrycznej na terenie województwa mazowieckiego i aglomeracji warszawskiej. Intensywny rozwój gospodarczy regionu wprost przekłada się na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Budowa nowoczesnych linii przesyłowych to najlepsze remedium na awarie wywoływane przez skrajne zjawiska pogodowe, jak przewlekłe upały, czy nawałnice – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

PSE budują pierścieniowy układ sieci wokół największych skupisk miejskich, aby zapewnić możliwość dostarczania do nich energii z różnych kierunków. – To praktyka stosowana powszechnie w wysoko rozwiniętych krajach. Gwarantuje nieprzerwane dostawy energii elektrycznej nawet w krytycznej sytuacji, gdy awarii ulegnie jeden z elementów systemu przesyłowego – wyjaśnia Andrzej Kaczmarek, Dyrektor Zarządzający w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE.

Licząca 51,1 km linia przesyłowa pomiędzy aglomeracją warszawską i Siedlcami zostanie zbudowana na terenie gmin Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Wodynie i Stoczek Łukowski. W jej ramach powstanie 140 słupów, na których zawisną przewody fazowe o łącznej długości 966 km. Do  budowy zostanie wykorzystanych 5,6 tys. ton stali oraz 28 tys. ton betonu. Całkowita końcowa wartość umowy na prace budowlano-montażowe dla przedmiotowej inwestycji to 102,4 mln złotych netto.

Przed pozwoleniem na budowę inwestor pozyskał także decyzję środowiskową oraz decyzję lokalizacyjną. Potwierdza to, że linia została zaprojektowana zgodnie z rygorystycznymi wymogami ochrony środowiska i bezpieczeństwa ludności.    

Przed rozpoczęciem fizycznych prac przedstawiciele inwestora i wykonawcy robót budowlanych poinformują poszczególne Rady Gmin o harmonogramie i sposobie prowadzenia prac. – Przede wszystkim uzgodnione zostaną zasady dostępu do poszczególnych nieruchomości, składowania materiałów oraz korzystania z lokalnych dróg – poinformował Andrzej Cząstkiewicz, Dyrektor ds.  Technicznych w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE. – Liczymy na dobrą współpracę z samorządami i mieszkańcami. Do tej pory w procesie rokowań udało nam się pozyskać zgody na udostępnienie ponad 50 proc. nieruchomości, na których zaplanowaliśmy prace – dodał. Przypomniał, że z tego tytułu właścicielom nieruchomości przysługuje stosowne wynagrodzenie. Osoby, które nie zdecydują się na zawarcie umowy z inwestorem otrzymają odszkodowania w  procedurze administracyjnej, jednak dopiero po zakończeniu inwestycji.

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami to jeden z pierwszych projektów PSE zrealizowanych w nowym modelu realizacji inwestycji. – Jako inwestor samodzielnie realizujemy większość wymaganych działań formalno-prawnych, uzgodnień planistycznych, a także konsultacje społeczne. Wykonawcom zlecamy przede wszystkim prace budowlano-montażowe – podsumowuje Dyrektor Zarządzający Andrzej Kaczmarek.

Wykonawcą linii jest konsorcjum firm: ZWSE Rzeszów, Budownictwo Elektroenergetyczne Selpol z  Łodzi, Pile Elbud z Krakowa oraz PBE Elbud w Katowicach. Zakończenie budowy i przekazanie do eksploatacji nowej linii 400 kV w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przewidziano na  2019  r.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.