Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozpoczęły rokowania z właścicielami nieruchomości na trasie planowanej linii 400 kV pomiędzy Siedlcami i aglomeracją warszawską. Celem procesu jest uzyskanie zgody właścicieli na realizację inwestycji na należących do nich gruntach za stosowanym wynagrodzeniem. Od września do grudnia pełnomocnicy spółki będą rozmawiać z każdym z nich.

Prowadzone przez PSE rokowania z właścicielami mają na celu polubowne pozyskanie na rzecz inwestora praw do nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji i eksploatacji inwestycji. Chodzi o ustanowienie tzw. służebności przesyłu, czyli w uproszczeniu o zgodę właściciela na posadowienie na jego działce słupa i wytyczenie pasa technologicznego linii.

W dniu 4.08.2017 r. odbyło się spotkanie sołeckie nt. planowanej inwestycji dla mieszkańców wsi Strachomin o godz. 10.00 w Remizie OSP.

W dniu 3.08.2017 r. odbyło się spotkanie sołeckie nt. planowanej inwestycji dla mieszkańców wsi Dąbrówka o godz. 14.00 w Remizie OSP.

W dniu 3.08.2017 r. odbyło się spotkanie sołeckie nt. planowanej inwestycji dla mieszkańców miejscowości Waliska o godz. 18.00 w Remizie OSP.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.