Na linii 400 kV aglomeracja warszawska – Siedlce trwają prace polegające na zabezpieczeniu fundamentów konstrukcji słupowych oraz na malowaniu konstrukcji słupowych.

Ponadto dobiegają końca prace związane z uruchomieniem oświetlenia przeszkodowego nocnego.

W siedmiu gminach, w których prowadzimy działania inwestycyjne, zrealizowaliśmy jedenaście inicjatyw społecznych. Wyłoniliśmy je w ramach I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Łączny budżet grantowy dla laureatów wyniósł prawie 210 tysięcy złotych!

Wykonawca zakończył prace w zakresie umożliwiającym podanie napięcia na linii 400 kV. Oznacza to wybudowanie wszystkich fundamentów oraz montaż kompletu konstrukcji słupów. Zamontowano również przewody fazowe i odgromowe na całej długości linii, przeszło 51 km. Podanie napięcia nie oznacza zakończenia prac budowlano-montażowych. W ramach zawartego kontraktu z Wykonawcą pozostaje jeszcze dokończenie malowania antykorozyjnego fundamentów oraz konstrukcji słupów.

Do końca czerwca zrealizowano fundamenty pod słupy na 105 stanowiskach, trwają prace na kolejnych 18. Posadowiono 82 konstrukcje słupów, trwają prace związane z montażem 25 konstrukcji. Zakończono montaż 8 km przewodów fazowych.

Do końca lipca br. planowane jest zakończenie wykonania 116 fundamentów oraz montażu 94 słupów i 12 km przewodów fazowych.

Trwają prace budowlane związane z budową linii 400 kV . Do końca stycznia zrealizowano fundamenty pod słupy na 36 stanowiskach, trwają prace na kolejnych 12. Posadowiono 12 konstrukcji słupów, trwają prace związane z montażem 8 konstrukcji.

Do końca lutego br. planowane jest zakończenie wykonania 49 fundamentów oraz montażu 27 słupów.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE), uprzejmie informują o wydaniu w dniu 30.10.2018 r. przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, po rozpoznaniu odwołań od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.07.2018 r., decyzji ustalającej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów). W związku z powyższym decyzja Wojewody Mazowieckiego z dniem 30.10.2018 r. przy uwzględnieniu rozstrzygnięcia decyzji organu II instancji, stała się ostateczna.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH

kilometrów długości

 

gmin objętych
inwestycją

 

sołectw objętych
inwestycją
Wszelkie prawa zastrzeżone PSE Inwestycje S.A. 2017
Projekt i wykonanie strony internetowej - group4.